Wystawa Leszka Mądzika

Polkowickie Dni Teatru z roku na rok zdobywają coraz liczniejsze grono zwolenników i przyjaciół. To dla nas ogromna radość i wielki zaszczyt, że i Pana Leszka Mądzika możemy zaliczyć do tego grona. Swoje niezwykłe spektakle prezentuje na całym świecie, ale zawsze chętnie powraca do Polkowic, gdzie jak sam twierdzi: jest dobra gleba dla Teatru. Od 5 lat projektuje plakat promujących Polkowickie Dni Teatru. W naszym mieście zaprezentowaą już prawie wszystkie spektakle Sceny Plastycznej KUL i zadeklarować, że każdy kolejny również tutaj przywiezie. Publiczność Polkowickich Dni Teatru poznaja go nie tylko jako Wielkiego Artysty Teatru, ale też znakomitego fotografa, wrażliwego na piękno przyrody oraz drugiego człowieka. W art.Gallery odbyły się bowiem dwie wystawy jego pięknych zdjęć z licznych podróży. Swój niezwykły świat teatralnej wyobraźni otworzył także przed młodzieżą, która uczestniczyła w jego warsztatach podczas IX Polkowickich Dni Teatru. Teraz, promując swój najnowszy album, odkryje przed nami tajemnice swojego Teatru i oprowadzi po jego fascynującej, magicznej przestrzeni. Serdecznie zapraszamy do tej podróży w nieznane!

Spektakl Teatru Witkacego – Zakopane
„BARABASZ”

28-29 MARCA, GODZ. 19.00 – Aula
reżyseria: Andrzej Dziuk
scenografia: Rafał Zawistowski
przekład: Jolanta Szutkiewicz

Barabasz to więzień, którego lud Jerozolimy uratował od ukrzyżowania, skazując tym samym na śmierć Chrystusa. Wszystkie Ewangelie wspominają o tym wydarzeniu, ale żadna z nich nie przytacza dalszych losów Barabasza. Powieść P.Lagekvista, na podstawie której A.Dziuk zrealizował swoje przedstawienie, podejmuje próbę rekonstrukcji jego losów. Opowiada o pierwszych dniach po uwolnieniu, latach spędzonych na niewolniczej pracy w kopalni oraz próbach wyrównania rachunków z chrześcijaństwem. Przedstawienie Dziuka jest próbą odpowiedzi na pytania : Jaka rolę odegrał Barabasz boskim planie zbawienia. Czy jego ocalenie było przypadkowe? Jak mają żyć ci, którym dar wiary nie został dany? Jaki sens ma cierpienia?

WYSTAWA LALEK I MASEK

15 lutego – 28 marca, Galeria „Na Piętrze”
ze zbioru Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Prezentowane na wystawie lalki i maski zostały zaprojektowane przez wybitnych polskich scenografów, współpracujących z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Wykonane są w różnych technikach i konwencjach. Ekspozycja pozwala z bliska przyjrzeć się ich misternej konstrukcji i docenić wyobraźnię oraz talent teatralnych plastyków. Na wystawie zgromadzono marionetki, kukiełki, pacynki, jawajki oraz różnego rodzaju maski teatralne. Każdy eksponat to małe dzieło sztuki, niepowtarzalne w swym pięknie i ekspresji.

HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE

XIII Przegląd Teatru Jednego Aktora
24-25 Marca – Kino

Celem przeglądu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie recytacji i sztuki aktorskiej, kształtowanie szeroko rozumianej kultury i słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich i teatralnych uczestników.