KURTYNA


Celem przeglądu jest wzbogacenie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców i konfrontacja ich osiągnięć z rówieśnikami skierowany jest do grup teatralnych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazialnych i średnich z terenu Gminy Polkowice.

Regulamin – Do Pobrania
Karta Zgłoszeniowa – Do Pobrania
Lista – Do Pobrania
Protokół- Do Pobrania

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”

KONKURS NA RECENZJĘ SPEKTAKLU PREZENTOWANEGO W RAMACH XI POLKOWICKICH DNI TEATRU

1.Polkowickie Centrum Animacji ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży na recenzję spektaklu, prezentowanego w ramach XI Polkowickich Dni Teatru. 2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach: a) uczniowie klas I – VI b) uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 4.Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie recenzji z wybranego przedstawienia, prezentowanego w ramach XI Polkowickich Dni Teatru w nurcie spektakli dla dzieci i młodzieży. Prace konkursowe, opatrzone dopiskiem RECENZJA oraz zawierające dane autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły, nr telefonu lub e-mail) należy dostarczyć/nadesłać na adres: Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników 4 59 -100 Polkowice lub promocja@pca.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2009 r. 5.Powołane przez Organizatora Jury oceni prace, według poniższych kryteriów: a) wnikliwość analizy spektaklu, b) walory literackie, c) poprawność językowa, d) oryginalność prezentowanych myśli. 6. Nagrodą główną w każdej kategorii jest APARAT CYFROWY. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród i wyróżnień. 7.Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych pca.pl oraz www.dniteatru.pl oraz w innych mediach, podejmujących tematykę, związaną z tematem konkursu. 8.Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i sposobie odbioru nagród. 9.Uczestnik Konkursu proszony jest o złożenie oświadczenia, że nadesłana/dostarczona praca jest wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni. 10.Przystępując do Konkursu uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. 11.Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 13.Dostarczając pracę na konkurs uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, szkoła). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu pod nr tel. 076 746 88 15 (p. Agnieszka Błaszczyk). Serdecznie zapraszamy!

KONCERT ZESPOŁU QUIDAM

7 Kwietnia – KINO

Quidam – art-rockowy zespół z Inowrocławia. Istnieje od roku 1991. Ma na koncie 5 płyt studyjnych i 3 koncertowe. 5 listopada 2007 roku ukazał się ostatni album zespołu – „Alone Together”. Ta płyta w warstwie lirycznej to tzw. koncept – album. Wszystkie utwory łączy podobna tematyka – teksty opowiadają o byciu „razem osobno” w różnych relacjach, o zagonieniu w dzisiejszym świecie, o braku czasu dla drugiej osoby…Jeśli chodzi o samą muzykę można tu znaleźć wszystko to, za co fani uwielbiają art-rock: piękne melodie, rozbudowane kompozycje, energię, emocje i zaangażowanie w partiach muzyków.Pod każdym względem jest to chyba najdojrzalsza płyta Quidam. Nie dziwi więc, że 99% napływająych recenzji to opinie bardzo pozytywne. Przełożyło sie to również na sprzedaż. „Alone Together” jest jak do tej pory najlepiej sprzedającym się albumem Quidam. W pierwszym tygodniu sprzedaży zadebiutował na 14-tym miejscu ogólnopolskiej listy najlepiej sprzedających się albumów w Polsce! Koncerty zespołu są profesjonalnie przygotowaną ucztą muzyczną dla słuchaczy, zawsze pełną dramaturgii i wielu niespodzianek. Trasa koncertowa „ALONE TOURGETHER” odbyła się w lutym, kwietniu i listopadzie zeszłego roku. Quidam zagrał około 50 koncertów, fantastycznie przyjętych przez słuchaczy! Wiosną 2009 roku w towarzystwie zaprzyjażnionego zespołu After… zaprezentuje swoją muzykę na kolejnych koncertach. Międzynarodowa część trasy „HIDEOUT TOURGETHER” obejmie jedynie 2 polskie miasta. Już 7 kwietnia o godzinie 18.00 oba zespoły wystąpią w budynku kina Polkowickiego Centrum Animacji przy ulicy Dąbrowskiego 1. Serdecznie zapraszamy!

After… zespół działający przy Włocławskim Centrum Kultury powstał w czerwcu 2002 roku. W skład zespołu wchodzą: Krzysiek „Sooja” Drogowski – wokal Tomek Wiśniewski – instrumenty klawiszowe Radek Więckowski – instrumenty perkusyjne Czarek Bregier – gitara Wojtek Tymiński – gitara Mariusz Ziółkowski – bas W latach 2002-2005 rolę wokalistki w zespole pełniła Sylwia Wojciechowska. We wrześniu 2003 r. After… rozpoczął rejestracje nagrań na swoją pierwszą płytę. Materiał nagrano w STUDIO ISLANDS oraz w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Realizatorem nagrań był Zbyszek Florek (Quidam). Wkrótce do wspólnych nagrań wraz z grupą zostali zaproszeni Colin Bass (Camel), Józef Skrzek (SBB) oraz Jacek Zasada (Quidam). 5 listopada 2005 r. After… został zaproszony do Bakkveen w Holandii na festiwal PROG FARM, gdzie zagrał m.in. obok Flamborough Head. W listopadzie 2005r ukazał się również debiutancki album grupy zatytułowany endless lunatic. Po ukazaniu się pierwszej płyty zespół zagrał kilka koncertów w Polsce i w Europie Zachodniej grając między innymi z takimi zespołami i artystami jak Fish, Quidam, Riverside, Sylvan. W listopadzie 2007r. After… rozpoczął nagrywanie swojej drugiej płyty, która ukazała się w czerwcu 2008r. Ponownie jako miejsce nagrań wybrano ISLANDS STUDIO w Inowrocławiu a realizatorem został Zbyszek Florek. Nowa płyta zatytułowana „Hideout” została ciepło przyjęta na rynku polskim jak i zagranicznym. W grudniu 2008 roku album Hideout został wybrany płytą miesiąca na brazylijskim portalu „Progressive Rock & Progressive Metal” W 2008 r. After… grał wspólne koncerty min. z Galahad, Mangrove, wystąpił na na III Art-Rock Festival w Reichenbach w Niemczech oraz supportował jesienny koncert Fisha w Poznaniu. Wszelkie informacje o zespole i koncertach można znaleźć na stronach: www.after.art.pl www.myspace.com/afterpl