HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE

Polkowickie Centrum Animacji

zaprasza do udziału

w XIX Przeglądzie Teatru Jednego Aktora

Humor i satyra w poezji i prozie”

w ramach XVII Festiwalu „Oblicza Teatru”

10 kwietnia – Kino (ul. Dąbrowskiego 1)

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do udziału w Konkursie „Humor i satyra w poezji i prozie”. Przegląd realizowany jest w czterech kategoriach:

  • klasy I-III szkół podstawowych,

  • klasy IV-VI szkół podstawowych,

  • szkoły gimnazjalne,

  • szkoły ponadgimnazjalne.

Zadaniem uczestników jest wykonanie aktorskiego monodramu (do 10 min) o charakterze humorystycznym, satyrycznym lub kabaretowym. Prezentacje odbędą się w dniu 10 kwietnia 2015 r. w polkowickim Kinie, a oceniać je będzie profesjonalne Jury, w skład którego wejdą osoby zawodowo zajmujące się teatrem. Spośród laureatów zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody Grand Prix.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z jego Regulaminem, a następnie dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową do 23 marca 2015 r. do Polkowickiego Centrum Animacji (ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice) lub przesłać faksem pod nr 76 746 88 11 bądź mailowo na adres: joanna.wegielska@pca.pl.

Godziny prezentacji poszczególnych uczestników zostaną opublikowane 31 marca na stronie internetowej pca.pl.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 76 746 88 18 (Joanna Węgielska).

karta zgłoszeniowa

regulamin_his_2015

HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE

XIX Przegląd Teatru Jednego Aktora

HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE

10 kwietnia 2015 r. (piątek)

KINO przy ul. Dąbrowskiego 1

9.00 Uroczyste otwarcie XIX Przeglądu Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie”

9.10- Rozpoczęcie przesłuchań w kategorii klas I-III

– Wiktor Kozłowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach
– Karolina Skowrońska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach
– Julia Łagowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach
– Alicja Tatarynowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
– Mateusz Hajder – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
– Aleksandra Rachwalska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
– Jakub Michoń – Szkoła Podstawowa w Parchowie
– Filip Klita – Szkoła Podstawowa w Parchowie
– Mateusz Jaskółka – Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
– Eryk Gawron – Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
– Filip Marcinowski – Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
– Linda Jasic – Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie
– Konrad Wójcik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
– Hanna Kałużka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
– Kinga Rusinko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

ok. godz. 9.55 – zakończenie przesłuchań w kategorii klas I – III

ok. godz. 10.15 Wręczenie nagród w kategorii klas I – III

10.35 rozpoczęcie przesłuchań w kategorii klas IV – VI

– Nikodem Bogoń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
– Wiktoria Rożek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
– Mikołaj Kałużka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
– Marta Dzumyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
– Blanka Waliszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
– Katarzyna Bajbo – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach
– Alicja Terech – Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
– Jakub Bęben – Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
– Dominik Starak – Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
– Julia Kunat – Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
– Patrycja Kosior – Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach
– Julia Macioszczyk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach

ok. godz. 11.35 zakończenie przesłuchań w kategorii klas IV – VI

ok. godz. 11.50 Wręczenie nagród w kategorii klas IV – VI

12.20 – rozpoczęcie przesłuchań we kategorii klas gimnazjalnych

– Elżbieta Krakowska – Gimnazjum nr 2 w Polkowicach
– Anna Itkowiak – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
– Patrycja Franczak – Gimnazjum nr 2 w Polkowicach
– Mateusz Gołdyn – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
– Natalia Świder – Gimnazjum nr 2 w Polkowicach
– Katarzyna Pietruszewska – Gimnazjum w Chocianowie
– Marcin Tatarynowicz – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
– Julia Kaźmierska – Gimnazjum w Chocianowie
– Dariusz Rystwej – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
– Martyna Pietruszewska – Gimnazjum w Chocianowie
– Weronika Laszczyńska – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
– Adrianna Kraus – Gimnazjum w Radwanicach
– Krystian Amrozy – Zespół Szkół w Przemkowie
– Kornelia Kopacka – Gimnazjum w Radwanicach
– Anna Musiał – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
– Paweł Angulski

ok. godz. 13.50 zakończenie przesłuchań w kategorii klas gimnazjalnych

 ok. godz. 13.50 – rozpoczęcie przesłuchań we kategorii klas ponadgimnazjalnych

– Szymon Lewandowski – Zespół Szkół w Przemkowie

ok. godz. 14.00 zakończenie przesłuchań w kategorii klas gimnazjalnych

ok. godz. 14.30 Wręczenie nagród w kategoriach klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wręczenie nagrody Grand Prix

Szczegółowe informacje pod nr tel. 76 746 88 18 (Joanna Węgielska).

regulamin_his_2015

XIX PRZEGLĄD TEATRALNY KURTYNA – WYNIKI

Przegląd adresowany jest do grup teatralnych działających na terenie gminy Polkowice i został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

  •  grupy przedszkolne,
  •  klasy I-III szkół podstawowych,
  •  klasy IV-VI szkół podstawowych,
  •  szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Zadaniem uczestników było zaprezentowanie spektaklu o dowolnym charakterze i wybranej formie (do 20 minut).

Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia oraz nagrody:

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KURTYNA 2015