Archiwum /
auto
auto

Polkowickie Centrum Animacji ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego

cena wywoławcza10 500PLN brutto, zwolnione z VAT

Przedmiot przetargu: Ford Transit
rok produkcji: 2003
przebieg: 204 tys.km
typ nadwozia:  furgon uniwersalny

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Ford Transit”)  w siedzibie Polkowickiego Centrum Animacji w Polkowicach,  przy ul. Skalników 4 – sekretariat, pok. 111. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej, tj. 1050 PLN. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy organizatora nr 85109021090000000550028474 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Ford Transit, nr rej. DPL N681.”

Oferta winna zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko oferenta,
adres zamieszkania,
proponowaną cenę,
potwierdzenie wniesienia wadium,
podpis oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2013  o godz. 10.00

Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku na parkingu przy Polkowickim Centrum Animacji w godzinach od 8.00  do 16.00. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Polkowickiego Centrum Animacji, przy ul. Skalników 4 pok.113, lub pod numerem  tel. 767468816.