Bez kategorii / FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY (WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2002-12)

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY (WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2002-12)

W Y S T A W A  F O T O G R A F I I  D Z I K I E J  P R Z Y R O D Y ( W i l d l i f e  P h o t o g r a p h e r  o f  t h e  Y e a r  2 0 0 2 – 12 )

Galeria „Rynek 26″ i Galeria „Na piętrze” – Ośrodek Kultury
05 – 29.09.2013
wstęp wolny

  Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursów fotograficznych Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002 – 2012, organizowanych przez BBC Worldwide oraz Natural History Museum w Londynie.

 Konkurs odbywa się rokrocznie od 1965 r. i w miarę swojego rozwoju stał się najbardziej cenionym i największym w świecie przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Każdorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach i jedenasty rok z rzędu w Polsce. Na wersję wystawy, prezentowaną przez Polkowickie Centrum Animacji, składa się 70 wybranych zdjęć z 11 ostatnich edycji, nagrodzonych i wyróżnionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 68 fotografów z 22 krajów, w tym 2 zdjęcia z Polski. Zwycięskie prace wyselekcjonowano spośród 20 – 50 tys. fotogramów, nadsyłanych rokrocznie w latach 2002 – 12.

 Cele jakie przyświecają organizatorom konkursu i wystawy można najogólniej określić w kilku punktach: podnieść status fotografii dzikiej przyrody do rangi głównych nurtów współczesnej sztuki, stać się najpoważniejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiając światowej widowni najlepsze obrazy natury, inspirować coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody, przedstawiać zgromadzone dzieła ludziom na całym świecie, aby ukazać im wspaniałość, dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi i pobudzić w nich dbałość o jego przyszłość. Dzięki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz lepsze zdjęcia są oglądane przez coraz większą ilość widzów. Jeśli zliczyć ich wszystkich, to rokrocznie jest to już znacznie więcej niż milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 70 – 80 tys.

 Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Środowiska.

Partnerem wystawy w Polsce jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.
Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart – Jerzy Zegarliński, ul. Zajęcza 8/23, 85-809 Bydgoszcz, tel. 523 719 572, kom. 502 600 723, zeg-art@wp.pl

 


 

 

 

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o