Galerie zdjęć / „FREDRO DLA DOROSŁYCH – MĘŻÓW I ŻON”, TEATR 6. PIĘTRO – WARSZAWA