Polkowickie Centrum Animacji
ul. Skalników 4
59-101 Polkowice

» e-mail: poczta@pca.pl
» tel. 76 746 88 10
» fax: 76 746 88 11

Sekretariat sekretariat@pca.pl tel. 76 746 88 10
Księgowość ksiegowosc@pca.pl tel. 76 746 88 14
Dział literacki poczta@pca.pl tel. 76 746 88 15
Dział merytoryczny poczta@pca.pl tel. 76 746 88 26
Dział promocji promocja@pca.pl tel. 76 746 88 17
Dział organizacji poczta@pca.pl tel. 76 746 88 18
pcatv.pl poczta@pca.pl tel. 76 746 88 24
Kawiarenka kawiarenka@pca.pl tel. 76 746 88 21
Kino jan.wojtowicz@pca.pl tel. 76 845 16 77
lub 76 746 88 28
Galeria „Rynek 26” poczta@pca.pl tel. 76 846 40 81

Bank Zachodni WBK SA O/POLKOWICE
85 1090 2109 0000 0005 5002 8474