Oferty Pracy

Oferty Pracy

Porządkowa

Stanowisko:      Porządkowa
Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Animacji
Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości w siedzibie Polkowickiego Centrum Animacji, oraz w miejscach organizacji imprez.

Wymiar czasu pracy: W niepełnym wymiarze
Wynagrodzenie: 1575 – 1600 PLN
Co oferujemy: Umowa na okres próbny (3 miesiące)
Zatrudnienie: Od zaraz
Wymiar etatu: 3/4 etatu
Zmianowość:  Dwie zmiany. (8.00-14.00, 14.00-20.00)
Oferta skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wykształcenie: Zawodowe, podstawowe.
Wymagane doświadczenie: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Dane Pracodawcy

Pracodawca: Polkowickie Centrum Animacji
Sposób aplikowania: Osobiście, e-mail
Adres:  Skalników 4, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu:  Karolina Wasiak
Numer telefonu:  76 7468814
E-mail:  sekretariat@pca.pl

Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby zapraszam do przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet tego procesu rekrutacji przez Polkowickie Centrum Animacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: 18-12-2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na
stronie BIP-u Polkowickiego Centrum Animacji ( https://bip.polkowice.eu/pca )


Kinooperator

Stanowisko:      Kinooperator
Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Animacji
Zakres obowiązków: obsługa aparatury projekcyjnej oraz badanie urządzeń kinotechnicznych, czuwanie nad terminowością i jakością wyświetlanego programu filmowego oraz reklamy zgodnie z otrzymanymi zleceniami, konserwacja i stały nadzór nad urządzeniami kinotechnicznymi, montaż i demontaż aparatury nagłośnieniowej

Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy
Wynagrodzenie:  2500 – 3000 PLN
Co oferujemy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące)
Zatrudnienie: Od zaraz
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze

Umiejętności i uprawnienia: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, Obsługa komputera, znajomość techniki scenicznej będzie dodatkowym atutem.

Zmianowość:  Dwie zmiany.
System i rozkład pracy: Równoważny

Wykształcenie: Minimum średnie

Dane Pracodawcy

Pracodawca: Polkowickie Centrum Animacji
Sposób aplikowania: Osobiście, e-mail
Adres:  Skalników 4, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu:  Karolina Wasiak
Numer telefonu:  76 7468814
E-mail:  sekretariat@pca.pl

Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby zapraszam do przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet tego procesu rekrutacji przez Polkowickie Centrum Animacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: 18-12-2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na
stronie BIP-u Polkowickiego Centrum Animacji ( https://bip.polkowice.eu/pca )Instruktor ds. animacji plastycznych

Stanowisko:      Instruktor ds. animacji plastycznych
Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Animacji
Zakres obowiązków:
– prowadzenie pracowni artystycznej,
– prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży,
– organizacja wystaw,
– organizacja konkursów,
– pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy.
Wynagrodzenie:  2200 – 2600 PLN
Co oferujemy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące).
Zatrudnienie: Od zaraz.
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze

Wymagane doświadczenie: Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu pracowni artystycznej i zajęć.

Umiejętności i uprawnienia:  Znajomość różnych technik plastycznych, malarskich, zmysł estetyczny i zdolności manualne.

Dodatkowe wymagania: Kreatywność, sumienność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista

Zmianowość:  Dwie zmiany.
System i rozkład pracy: Równoważny

Wykształcenie: Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: malarstwo, rysunek)

Dane Pracodawcy

Pracodawca: Polkowickie Centrum Animacji
Sposób aplikowania: Osobiście, e-mail
Adres:  Skalników 4, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu:  Karolina Wasiak
Numer telefonu:  76 7468814
E-mail:  sekretariat@pca.pl

Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby zapraszam do przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet tego procesu rekrutacji przez Polkowickie Centrum Animacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: 18-12-2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na
stronie BIP-u Polkowickiego Centrum Animacji ( https://bip.polkowice.eu/pca )


Instruktor w dziale literackim

Stanowisko:      Instruktor w dziale literackim
Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Animacji
Zakres obowiązków:
Redagowanie i korekta tekstów. Tworzenie aplikacji sponsorskich.Współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych..

Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy.
Wynagrodzenie:  2200 – 2600 PLN
Co oferujemy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące).
Zatrudnienie: Od zaraz.
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze

Wymagane doświadczenie: DOŚWIADCZENIE W REDAGOWANIU PISM I TEKSTÓW, ŁATWOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA, KREATYWNOŚĆ, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MS OFFICE

Zmianowość:  Dwie zmiany.

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: FILOLOGIA POLSKA

Dane Pracodawcy

Pracodawca: Polkowickie Centrum Animacji
Sposób aplikowania: Osobiście, e-mail
Adres:  Skalników 4, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu:  Karolina Wasiak
Numer telefonu:  76 7468814
E-mail:  sekretariat@pca.pl

Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby zapraszam do przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet tego procesu rekrutacji przez Polkowickie Centrum Animacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: 18-12-2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na
stronie BIP-u Polkowickiego Centrum Animacji ( https://bip.polkowice.eu/pca )


Sekretarka

Stanowisko:      Sekretarka
Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Animacji
Zakres obowiązków:
-prowadzenie ewidencji korespondencji i przesyłek pocztowych oraz ich rozdział poszczególnym kierownikom po uprzedniej dekretacji przez Dyrektora PCA
-organizowanie wysyłki korespondencji i prowadzenie ewidencji w tym zakresie -obsługa poczty elektronicznej
-redagowanie pism
-przyjmowanie interesantów
-organizowanie zebrań i spotkań służbowych
-prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora
-odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
-prowadzenie rejestru zamówień i zleceń PCA
-prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
-współpraca z innymi działami PCA, w tym pomoc przy organizacji imprez kulturalnych

Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy.
Wynagrodzenie:  2200 – 3000 PLN
Co oferujemy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące).
Zatrudnienie: Od zaraz.
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze

Wymagane doświadczenie: Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu.

Umiejętności i uprawnienia: Umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi, łatwość i umiejętność redagowania korespondencji, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, zaangażowanie, komunikatywność i odpowiedzialność.

Zmianowość:  Jedna zmiana (8.00 – 16.00).

Wykształcenie: wyższe, średnie.

Dane Pracodawcy

Pracodawca: Polkowickie Centrum Animacji
Sposób aplikowania: Osobiście, e-mail
Adres:  Skalników 4, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu:  Karolina Wasiak
Numer telefonu:  76 7468814
E-mail:  sekretariat@pca.pl

Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby zapraszam do przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet tego procesu rekrutacji przez Polkowickie Centrum Animacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: 24-12-2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na
stronie BIP-u Polkowickiego Centrum Animacji ( https://bip.polkowice.eu/pca )


Referent ds. kadr

Stanowisko:      Referent ds. kadr
Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Animacji
Zakres obowiązków:
Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, w tym: akta osobowe, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, wystawianie zaświadczeń, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS- obsługa programu Płatnik, sporzadzanie deklaracji PFRON oraz do GUS, nadzór nad terminowym wykonywaniem badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy.
Wynagrodzenie:  2200 – 2600 PLN
Co oferujemy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące).
Zatrudnienie: Od zaraz.
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze

Wymagane doświadczenie: Praktyczne doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr.

Umiejętności i uprawnienia: Znajomość przepisów prawa pracy, obsługa komputera i MS Office, komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowe wymagania: Znajomość programu Płatnik.

Zmianowość:  Jedna zmiana (8.00 – 16.00).

Wykształcenie: Wyższe (w tym licencjat)

Dane Pracodawcy

Pracodawca: Polkowickie Centrum Animacji
Sposób aplikowania: Osobiście, e-mail
Adres:  Skalników 4, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu:  Karolina Wasiak
Numer telefonu:  76 7468814
E-mail:  sekretariat@pca.pl

Wymagane dokumenty:
Zainteresowane osoby zapraszam do przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet tego procesu rekrutacji przez Polkowickie Centrum Animacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: 24-12-2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na
stronie BIP-u Polkowickiego Centrum Animacji ( https://bip.polkowice.eu/pca )