fbpx
Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

Warsztaty powstały z myślą o tych, którzy chcą śpiewać lepiej, lepiej i jeszcze lepiej. Są wpro­wa­dze­niem do pra­cy nad gło­sem poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, emisyjne, śpiewanie wielogłosowe oraz pobudzenie wyobraźni muzycznej. Pomagają w od­na­le­zie­niu wła­sne­go gło­su, uwol­nie­niu moż­li­wo­ści w nim drze­mią­cych i od­kry­ciu jego siły.
Zwieńczeniem całorocznej pracy jest występ podczas Przeglądu Twórczości Lokalnej w polkowickim Amfiteatrze.