Archiwum / XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY „TRADYCJĄ DYKTOWANE”

XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY „TRADYCJĄ DYKTOWANE”

XVI Dolnośląski Konkurs Plastyczny
,,TRADYCJĄ DYKTOWANE”

I. ORGANIZATOR:
Polkowickie Centrum Animacji

II. Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji ludowych i świątecznych,
– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
– wymiana doświadczeń pokoleniowych.

III.  Zasady uczestnictwa:
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
– ozdoba świąteczna,
– kartka świąteczna,
– anioł bożonarodzeniowy.

OZDOBA ŚWIĄTECZNA

1. W tej kategorii konkurs adresowany jest do dzieci, które ukończyły 6 lat, młodzieży oraz dorosłych i zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:
– I grupa: 6-9 lat,
– II grupa: 10-13 lat,
– III grupa: 14-17 lat,
– IV grupa: powyżej 17 lat.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie ozdoby
choinkowej lub świątecznej w dowolnej technice
i wybranym formacie.

KARTKA ŚWIĄTECZNA

1. Uczestnicy mają za zadanie wykonać kartkę świąteczną
(płaską lub przestrzenną), w różnych technikach.
Kategoria obejmuje następujące formy:
– kartka tradycyjna,
– kartka komputerowa.
2.  W kategorii kartka świąteczna konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:

Kartka tradycyjna:
– I grupa: 6-9 lat,
– II grupa: 10-13 lat,
– III grupa: 14-17 lat,
– IV grupa: powyżej 17 lat.

Kartka komputerowa:
– I grupa: 10-13 lat,
– II grupa: 14-17 lat,
– III grupa: powyżej 17 lat.

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY

1. W tej kategorii konkurs adresowany jest  do dzieci,
które ukończyły 6 lat, młodzieży oraz dorosłych i zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:
– I grupa: 6-9 lat,
– II grupa: 10-13 lat,
– III grupa: 14-17 lat,
-IV grupa: powyżej 17 lat.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie anioła
bożonarodzeniowego z różnych trwałych materiałów,
w dowolnej technice (płaski lub przestrzenny) i wybranym formacie.

IV. Warunki dostarczenia prac:

Prace opatrzone metryczką (imię i nazwisko, wiek autora, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego – napisane drukowanymi literami) należy dostarczyć na adres:

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI
ul. Skalników 4
59-101 POLKOWICE

w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2014 r.
Prosimy o terminowe składanie prac. Prace dostarczone po terminie lub wykonane zbiorowo nie podlegają ocenie Jury, a tym samym nie będą brały udziału w konkursie.

UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 24 STYCZNIA 2014 R. O GODZ. 17:00 W GALERII ,, NA PIĘTRZE” OŚRODKA KULTURY (UL. SKALNIKÓW 4) W POLKOWICACH.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie od 27 stycznia 2014 r. w Galerii ,,Na Piętrze” Ośrodka Kultury w Polkowicach (ul. Skalników 4).

V. Nagrody:

Jury powołane przez Organizatora może przyznać w każdej kategorii jedną nagrodę specjalną, a w poszczególnych grupach wiekowych po jednej nagrodzie głównej i trzech wyróżnieniach.

VI. Wyniki:

Lista laureatów ogłoszona zostanie 21 stycznia 2014 r. i będzie dostępna w Ośrodku Kultury w Polkowicach oraz na stronie internetowej pca.pl. Organizator nie powiadamia indywidualnie uczestników o wynikach konkursu.

VII. Uwagi końcowe:

Dostarczając pracę na konkurs, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora, akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na publikację danych osobowych, wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronie internetowej.

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Ostateczna interpretacja  regulaminu należy do Organizatora. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają p. Agata Baran oraz p. Alicja Giejson-Dwernicka pod numerem tel. 76 746 88 20.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o