Archiwum / „PISANKA- KRASZANKA” 2013 – PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY NA STRONIE!

„PISANKA- KRASZANKA” 2013 – PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY NA STRONIE!

XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS ETNOGRAFICZNY „PISANKA- KRASZANKA” 2013

I. ORGANIZATOR:
Polkowickie Centrum Animacji

II. ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:
PISANKA TRADYCYJNA
PISANKA AWANGARDOWA
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
W obu kategoriach Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących grupach wiekowych:
I grupa: 6-9 lat,
II grupa: 10-13 lat,
III grupa: 14-17 lat,
IV grupa: powyżej 17 lat.

PISANKA TRADYCYJNA:
Zadaniem uczestników jest wykonanie 3 pisanek
w dowolnej technice oraz wyeksponowanie ich według własnego pomysłu.

PISANKA AWANGARDOWA:
Zadaniem uczestników jest wykonanie 3 pisanek, których interpretacja (wykonanie) będzie znacznie odbiegała od pisanki tradycyjnej. Sposób ich wyeksponowania powinien mieć także charakter awangardowy.

III. WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace opatrzone metryczką (wypisane drukowanymi literami imię i nazwisko, wiek autora prac, nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego), należy dostarczyć na adres:

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI ul. Skalników 4, 59-101 POLKOWICE

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.04.2013 r. Prosimy o terminowe składanie prac. Prace nadesłane bądź dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OTWARCIE WYSTAWY KONKURSOWEJ I ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI 12 kwietnia 2013 r. o godz. 17.30 W GALERII „NA PIĘTRZE” OŚRODKA KULTURY (ul. Skalników 4 w Polkowicach).

WYSTAWA POKONKURSOWA PREZENTOWANA BĘDZIE od 15 KWIETNIA 2013 R. W GALERII „ NA PIĘTRZE” W OŚRODKU KULTURY.

IV. NAGRODY:
Jury powołane przez Organizatora może przyznać w każdej kategorii po jednej nagrodzie głównej i trzech wyróżnieniach. Ponadto Jury może przyznać nagrody za pomysłową aranżację pisanek w obu kategoriach.

V. WYNIKI:
Lista laureatów konkursu ogłoszona zostanie 10 kwietnia 2013 r. i będzie dostępna w Ośrodku Kultury orazna stronie internetowej pca.pl i pod numerem telefonu: 76/ 746-88-20.
Organizator nie powiadamia indywidualnie o wynikach konkursu.

VI. UWAGI KOŃCOWE:
– Opiekunowie artystyczni laureatów otrzymują certyfikaty udziału w konkursie swoich podopiecznych.
– Nagrodzeni powinni odebrać nagrody osobiście 12 kwietnia 2013 r. lub do 20 kwietnia 2013 r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora.
– Dostarczając prace na Konkurs, uczestnik przenosi  prawa majątkowe na Organizatora, akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na publikację danych osobowych, zamieszczenie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronie internetowej.
– Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
– Prace wykonane zbiorowo nie będą podlegały ocenie Jury.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Agata Baran – nr tel. 76/ 746-88-20 lub 76/746-88-10
Serdecznie zapraszamy!

Protokół z obrad jury.pdf

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o